ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์สื่อปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์สื่อปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง