ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจคุณภาพมาตรฐาน ISO 27001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจคุณภาพมาตรฐาน ISO 27001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง