ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการจัดการความรู้และสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระปวงชนเพื่อการศึกษาผ่าน The reporters โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการจัดการความรู้และสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระปวงชนเพื่อการศึกษาผ่าน The reporters โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000963_บริษัทรีพอร์ตเตอร์-โปรดักชั่น-จำกัด_นายกิติพร-ทัพศาสตร์รอลงนาม.pdf