ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ทางองค์กร (สมุดบันทึก เปิดประตู…สู่โอกาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ทางองค์กร (สมุดบันทึก เปิดประตู…สู่โอกาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง