ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาจง