ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง