ประการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการปรับปรุง Report ภงด.1 ในระบบ Microsoft Dynamic AX 2012 (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการปรับปรุง Report ภงด.1 ในระบบ Microsoft Dynamic AX 2012 (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง