28-อาสา-กสศ.-ลงพื้นที่-03

28-อาสา-กสศ.-ลงพื้นที่-03