06-สหรัฐฯ-เร่งปรับแผนการศึกษา-T01

06-สหรัฐฯ-เร่งปรับแผนการศึกษา-T01