08-แปล-UN-ชวนทั่วโลกรณรงค์-02

08-แปล-UN-ชวนทั่วโลกรณรงค์-02