12-กสศ.-ลงนามความร่วมมือ-06 (1)

12-กสศ.-ลงนามความร่วมมือ-06 (1)