14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-04

14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-04