14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-02

14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-02