14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-01

14-แปล-อินเดียเผยผลสำรวจ-01