ครั้งแรกของการนำเสนอผลงานวิจัย และข้อเสนอการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในประชากร 3 ช่วงวัยสำคัญของประเทศ

Equity Forum 2023

Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”

ลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร เพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจใหม่ที่มีคุณภาพและไม่เหลื่อมล้ำ
ครั้งแรกของการนำเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในประชากร 3 ช่วงวัยสำคัญของประเทศและรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปี 2566
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาชวนทุกท่าน
ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”

เจาะลึก 3 Checkpoint ต้องรู้ เพื่อยกระดับทุนมนุษย์ไทย

School Readiness
Survey

ความพร้อมของเด็กปฐมวัย
ในการเข้้าสู่ประถมศึกษา

Career Readiness
Survey

ความพร้อมในการ
เข้าสู่อาชีพของนักเรียน

Adult Skills
Assessment

ความพร้อม
ของวัยแรงงาน

เปิดรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 2566

งานวิจัยชุดนี้เป็นการทำงานร่วมกับภาคีทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาข้อค้นพบและทางออกใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนานโยบาย รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม และประชาชน ในการใช้ข้อมูล ความรู้ ข้อค้นพบเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ โดยมีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเอง

09.30 – 10.00 น.

รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ การศึกษา 2566 และข้อเสนอนโยบาย
“ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”
ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ดร.ไกรยส ภัทราวาท
ผู้จัดการกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

09.30 – 10.00 น.

School readiness Survey : SRS การพัฒนาทุนมนษุย์ ช่วงปฐมวัย

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
ผู้อำนวยการ RIPED
Career Readiness Survey : CES การพัฒนาทุนมนุษย์ในเยาวชน แรงงานช่วงต้น
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Adult Skills Assessment in Thailand : การพัฒนาทุนมนุษย์ ประชากรวัยแรงงาน
คุณโคจิ มิยาโมโต นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส แห่ง World Bank
คุณโคจิ มิยาโมโต
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
แห่ง World Bank
session2

11.00 – 12.30 น.

สามารถรับชม ONLINE ได้ทาง

facebook LIVE eefthailand
การเดินทาง

รถประจำทาง

สาย 15, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 48, 50, 54, 73, 73ก, 79, 93, 141, 159, 204, ปอ.501, ปอ.508 และ ปอ.529

เรือ

เรือสายในคลองแสนแสบ เส้นทางสะพานผ่านฟ้า-ประตูน้ำ ขึ้นที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง เดินเลียบถนนพญาไทประมาณ 300 เมตร ถึงหอศิลปฯ (ก่อนถึง สี่แยกปทุมวัน)

รถไฟฟ้าบีทีเอส

ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 3 เดินตรงไปด้านซ้ายมือเป็นทางเชื่อมเข้าสู่หอศิลปฯ บนชั้น 3 ของหอศิลปฯ

รถยนต์

เดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางถนนพญาไท (จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ข้ามสะพานหัวช้าง ชิดขวาเข้า ทางเข้าหอศิลปฯ (ด้านหลังอาคาร ก่อนถึงสี่แยกปทุมวัน) เส้นทางถนนพระราม 1 (จากสนามกีฬาแห่งชาติ) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไท และเลี้ยวซ้าย เข้าทางเข้าหอศิลปฯ หอศิลปฯ มีทางเข้าสำหรับรถยนต์ด้านเดียว คือ ถนนพญาไท มีที่จอดรถให้บริการชั้นใต้ดิน

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถชั้นใต้ดินให้บริการ 2 ชั้น ชั้นจอดรถ B1 สามารถจอดรถได้ 56 คัน ชั้นจอดรถ B2 สามารถจอดรถได้ 62 คัน