06_เครื่องปั้นเครื่องเคลือบเวียงกาหลง

06_เครื่องปั้นเครื่องเคลือบเวียงกาหลง