24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-06

24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-06