24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-04

24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-04