บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_thumbnail

บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_thumbnail