17-เยาวชนจิตอาสาคลองเตย-T01

17-เยาวชนจิตอาสาคลองเตย-T01