15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-B

15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-B