15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-06

15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-06