15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-03

15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-03