15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-T01

15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-T01