6_ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปารีณา-ศรีวนิชย์-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย.02