83_ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการการออกแบบแนวคิดภาพและวาดกราฟิตตี้ (พร้อมอุปกรณ์)