62.09 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-41-43

62.09 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-41-43