61.08 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-17

61.08 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-17