61.06 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-13-14

61.06 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-13-14