61.05 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-11-12

61.05 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-11-12