61.02 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-4-6

61.02 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-4-6