46_ประกาศราคากลาง กสศ._บริการอุปกรณ์ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทำสารคดี