108_ประกาศราคากลาง_กสศ._ จัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมสำนักงาน ขนาด S ห้องที่ 1