107_ประกาศราคากลาง_กสศ._ ระบบภาพและเสียง ขนาด S ห้องที่ 2