106_ประกาศราคากลาง_กสศ._ บริการเข้าสาย UTP และเดินสายโทรศัพท์โทรสาร