02_ประกาศราคากลาง_กสศ._วิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง