เปิดแนวคิดการสอนเด็กพิเศษ ใช้นวดสปา แต่งหน้า เสริมทักษะและสมาธิ

เปิดแนวคิดการสอนเด็กพิเศษ ใช้นวดสปา แต่งหน้า เสริมทักษะและสมาธิ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562

ครู เค เอ ราซียะฮ์ (K.A. Razhiyah) จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเคบังซัน ประเทศมาเลเซีย อายุ 60 ปี เป็นครูผู้เชี่ยวชาญการศึกษาพิเศษด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ มาหลายสิบปี ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี โกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้ทำงานด้านการศึกษาพัฒนาหลักสูตรวิชาเพื่อเด็กพิเศษตั้งแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยผลิตสื่อการเรียนการสอนหนังสือต่างๆ รวมถึงการเขียนบทโทรทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย มีผลงานการตีพิมพ์เอกสารวิชาการหลายฉบับ และได้เคยรับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ดำเนินรายการหลายครั้ง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 รายชื่อครูผู้รับรางวัล “Global Teacher Award “ ที่คัดเลือกโดย Varkey Foundation ประเทศอังกฤษ

อีกทั้งครูเค เอ ยังได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ซึ่งเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษา สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

เธอดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยความรักและความเอาใจใส่ ฝึกฝนพวกเขาเรื่องทักษะชีวิต เพื่อที่เขาจะสามารถอยู่ได้ในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ เธอสอนให้มีวินัย มีสุขอนามัยที่ดีและมีทักษะในการเข้าสังคม เธอนำแนวคิดการสอนใหม่ๆ มาให้เด็กพิเศษเหล่านี้ เช่น 1.ชั้นเรียนแต่งหน้า 2.ชั้นเรียนสปา เธอยังให้รางวัลในความพยายามของเด็กๆ หลังจากได้ทำงานหนักกับกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสอนผู้ปกครองให้รู้วิธีปฏิบัติและช่วยเหลือพวกเขาเพื่อที่ว่าเด็กๆ จะสามารถทำได้ดีเมื่ออยู่กับคนอื่น

ครู เค เอ กล่าวว่า ได้เปลี่ยนเส้นทางจากการสอนเด็กพิเศษมาเป็นการสอนเด็กพิเศษด้วยความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และนี่ถือเป็นความท้าทายที่สุดในชีวิตความเป็นครู โดยการพัฒนาความสามารถของเด็กพิเศษช่วยสร้างพลังชีวิตให้กับตัวเธอเอง และไม่เคยรู้สึกเหนื่อยที่จะสอนเด็กเหล่านี้

นอกจากจะฝึกให้เด็กพิเศษเป็นคนนวดสปาที่มีความรู้ความสามารถผ่านการฝึกทักษะและสมาธิแล้ว ยังสอนให้เด็กได้ทดลองบริหารธุรกิจสปา รวมทั้งยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เด็กได้แสดงออกในศิลปะการแต่งหน้าในพื้นที่สาธารณะซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกแล้วยังลดความแปลกแยกกับเด็กทั่วไปได้อย่างแยบยลอีกด้วย

ครู เค เอ กล่าวย้ำว่า ความแตกต่างระหว่างการสอนเด็กในกระแสหลักกับเด็กพิเศษคือ เด็กพิเศษต้องมีการกระตุ้นที่มากกว่า รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพการศึกษาและสอนให้เด็กจบออกไปทำได้จริง โดยตลอดชีวิตความเป็นครูจนถึงปัจจุบันในวัยเกษียณ 60 ปี รู้สึกมีความสุข และมีพลังไปกับการค้นหาแนวทางการเรียนรู้ใหม่เพื่อเด็กพิเศษอีกมากมาย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2