เปิดปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน ลดจดหมายลาครู

เปิดปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน ลดจดหมายลาครู

หลายพื้นที่คุณครูยังตระเวนเดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กๆ แม้บางเส้นทางลำบากท้าทายความตั้งใจคุณครูทุกเวลา แต่ไม่สามารถทลายความมานะครูลงได้ ปณิธานอันแรงกล้าของคุณครูจึงเดินทางไปยังบ้านเด็ก ๆ นักเรียนได้ตามเจตนาที่ตั้งไว้

ครั้งนี้คุณครูโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็ก ๆนักเรียน หลังพบปัญหาเด็กขาดเรียนและประสบปัญหาทางฐานะครอบครัวอย่างหนัก ทำให้คณะครูต้องเดินทางไปเยี่ยมบ้านสอบถามคุณภาพชีวิต รวมถึงหาช่องทางช่วยเหลือตามความจำเป็น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าเด็กหลายคนต้องขาดเรียนไปเพราะฐานะที่บ้านไม่มีเงินเพียงพอมาโรงเรียน จนต้องเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา

สมมาตรวรัชญ์ วงศ์อนุสกุล ครูโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ เล่าให้ฟังขณะลงพื้นที่ว่า คณะครูโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ กำลังเดินทางไปเยี่ยมบ้านของ ด.ญ.ปริชญา จ่าทอ หรือ นฦบวย (ภาษาลาหู่-มูเซอ) ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ปัจจุบันน้องอาศัยอยู่บ้านป่าแขม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอยู่กับปู่ อายุ 80 ปี และน้อง รวม 3 ชีวิต“ส่วนพ่อแม่ของน้องนักเรียนคนนี้แยกทางกันไปนานหลายปีมากแล้ว พวกเขาทิ้งนฦบวยกับน้องที่ต้องอาศัยอยู่กับปู่เพียงลำพัง ทุกวันนี้คุณปู่ของนฦบวยกำลังเผชิญความยากลำบากเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องออกไปหารายได้เพื่อมาเลี้ยงดูนฦบวยกับน้องที่อยู่เพียงคนเดียว วันไหนโชคร้ายบางวันปู่ก็ไม่มีงาน ยอมรับสภาพทำให้ขาดรายได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัว แต่ปู่ของนฦบวยไม่หยุดแค่นั้น พยายามหารายได้อีกช่องทางหนึ่ง คือรับจ้างทำไร่ข้าวโพด” ครูสมมาตรวรัชญ์ บอกขณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

ครูสมมาตรวรัชญ์ ระบุอีกว่า นฦบวยบอกกับคุณครูว่าเห็นภาพปู่ทำงานหนักหาเลี้ยงคนในครอบครัวอยู่คนเดียวจนรู้สึกสงสารปู่ นั่นทำให้นฦบวยต้องขอลาหยุดเรียนเพื่อไปช่วยปู่ปลูกข้าวโพด และเลี้ยงน้อง ส่วนวันไหนที่ไปโรงเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้วนฦบวยต้องกลับมาทำงานบ้านทุกอย่างสารพัด ไม่ว่าจะเป็น กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า สอนการบ้านน้อง ช่วยปู่ทำกับข้าว ให้อาหารไก่ และรดน้ำผัก

ครูสมมาตรวรัชญ์ บอกว่า ปัจจุบันบ้านที่นฦบวยอาศัยอยู่มีสภาพทรุดโทรมอย่างหนักแตกต่างจากรูปถ่าย ฝาบ้านทำจากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา มีห้องนอนหนึ่งห้อง โรงครัวอีกหนึ่งหลัง น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค บางวันน้ำก็ไม่ไหล ส่วนการเดินทางมาโรงเรียน โชคดีมีรถโรงเรียนรับส่งซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทำให้นฦบวยได้มีโอกาสเรียนหนังสือ เด็กคนนี้มีความหวังต้องการสร้างอนาคตที่ดีแก่ครอบครัวของนฦบวยเอง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2