เคล็ด(ไม่)ลับจากรุ่นพี่สายอาชีพถึงน้องอาชีวะ ถ้ามีโอกาสได้เรียน อย่าทิ้งโอกาสนั้น

เคล็ด(ไม่)ลับจากรุ่นพี่สายอาชีพถึงน้องอาชีวะ ถ้ามีโอกาสได้เรียน อย่าทิ้งโอกาสนั้น

จากนักศึกษารุ่นแรกของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ปัจจุบัน ศุภวิทย์ คล้ายวรรณ รับตำแหน่งเป็น Dining Service Attendant , Holland America Line บนเรือสำราญด้วยรายได้และทิปหลายหมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจและความอดทน

ศุภวิทย์ เริ่มต้นถ่ายทอดประสบการณ์ตรงกับน้องๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในเวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จ.พังงา ปัตตานี และ กระบี่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา โดระบุว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและทำให้เขามีวันนี้ได้

สำหรับการทำงานบนเรือสำราญ เรื่องความอดทนเป็นสิ่งสำคัญเพราะบางครั้งต้องทำงานเกินวันละ 14 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์ตลอด 7-8 เดือน ซึ่งความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากันไปทำงานช่วงแรก ๆ ก็ไม่อยากทำแต่พี่คนไทยที่ทำงานด้วยกันบอกว่าอย่าทำให้เสียชื่อคนไทยเราก็อดทนซึ่งสุดท้ายก็ผ่านมาได้

“อีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของภาษา เพราะภาษาเป็นกุญแจทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ หากรู้ภาษาเยอะก็ได้รับโอกาสเยอะ อย่างเรื่องทิปบางครั้งเราดูคนฟิลิปปินส์ที่พูดกับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษได้เขาได้ทิปทีละ 3,000 บาท เราก็มาหัดพูดให้ได้เขาก็แปลกใจเวลาเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้จนตอนนี้ได้ทิปเดือนละหลายหมื่นบาท” ศุภวิทยกล่าว

ศุภวิทย์กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังพอพูดภาษาอื่นได้อีกเล็กน้อย เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศษ ดัทช์ แต่บางเรื่องก็ต้องมีการเรียนรู้ปรับตัวเช่นวัฒนธรรมคนไทยเวลาพูดกับคนที่อาวุโสสูงกว่าเราก็จะคุกเขาดูเรียบร้อย แต่กับต่างชาติเขาว่าควรยืนตรงดูภูมิฐานมากกว่า ทั้งที่บ้านเราสอนมาอีกอย่างแต่อยู่ตรงนั้นเราก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยน

ถามว่าเราต้องเรียนมาด้านการท่องเที่ยวถึงจะทำตรงนี้ได้หรือเปล่า ก็ไม่ใช่ส่วนตัวก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง แต่เราก็ต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าคนอื่น เช่นภาษาที่เราเรียนมาก็ไม่ใช่ภาษาด้านการท่องเที่ยว เราก็ต้องมาหัดมากกว่าคนที่เรียนมาโดยตรง ดังนั้น เราต้องเปิดกว้างอย่าปิดโอกาสตัวเอง ซึ่งตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเรื่องการเรียน

“ตอนนี้น้องๆ มีโอกาสได้รับการเรียนอย่าทิ้งโอกาส เพราะถ้าเราไม่เรียนตอนนี้ ต่อไปถ้าอายุเท่าพี่ก็ต้องทำงาน เราจะเสียเวลาไปเรียนตอนนั้นก็จะเสียโอกาสทำงาน ซึ่งตอนนี้ต้องเรียนให้เต็มที่อย่าลืมเรื่องภาษาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ หากพูดได้ก็จะไม่ต้องพึ่งงพาใคร คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากพูด หรือ อาย หากพูดแล้วทำเงินได้ก็ไม่เห็นต้องอาย หากได้ภาษาไม่สูญเปล่าแน่นอน ต้องกล้าพูดทำในสิ่งใหม่ ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จแน่นอน” ศุภวิทย์แชร์ประสบการณ์ชีวิต

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2