สำรวจพื้นที่การทำงาน 77 จังหวัด ก้าวแรกในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของ กสศ.