ครูจะสร้างวินัยเชิงบวกให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ในทางใดได้บ้าง?

ครูจะสร้างวินัยเชิงบวกให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ในทางใดได้บ้าง?

ผมดึงความสนใจนักเรียนด้วยการ
นำคำที่เด็กๆพูดกันมาติดบอร์ดในห้อง
เมื่อเด็กๆ เห็น ก็จะตื่นเต้น สนใจ 
และอยากจะแชร์กับครูว่าคำนี้มีที่มาจากเรื่องอะไร

และเมื่อนักเรียนชอบเล่นเกมคุณครูก็ต้องนำเกมเข้ามาไว้ในห้องเรียน
เพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเสริมแรงทางบวก โดยมีนวัตกรรม “หัวใจวิเศษ” เป็นสื่อในการเรียนการสอน

นักเรียนจะมีตารางสะสมหัวใจวิเศษประจำตัวและจะได้รับหัวใจในกรณี….
ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ส่งการบ้าน ทำความดี มีจิตอาสา และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และนักเรียนจะถูก GM แบนหัวใจวิเศษคืนในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
โดย GM นั่นก็คือครูโก้

ความ Active ในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน
เพราะนักเรียนทุกคนอยากจะไต่ Rank ไปให้สูงๆ มีทั้งหมด 18 Rank คือ

สะสมหัวใจวิเศษครบ 1-5 ดวง จัดอยู่อันดับ Bronze1
สะสมหัวใจวิเศษครบ 6-10 ดวง จัดอยู่อันดับ Bronze2
สะสมหัวใจวิเศษครบ 11-15 ดวง จัดอยู่อันดับ Bronze3
สะสมหัวใจวิเศษครบ 16-20 ดวง จัดอยู่อันดับ Silver1
สะสมหัวใจวิเศษครบ 21-25 ดวง จัดอยู่อันดับ Silver2
สะสมหัวใจวิเศษครบ 26-30 ดวง จัดอยู่อันดับ Silver3
สะสมหัวใจวิเศษครบ 31-35 ดวง จัดอยู่อันดับ Gold1
สะสมหัวใจวิเศษครบ 36-40 ดวง จัดอยู่อันดับ Gold2
สะสมหัวใจวิเศษครบ 41-45 ดวง จัดอยู่อันดับ Gold3
สะสมหัวใจวิเศษครบ 46-50 ดวง จัดอยู่อันดับ Platinum1
สะสมหัวใจวิเศษครบ 51-55 ดวง จัดอยู่อันดับ Platinum2
สะสมหัวใจวิเศษครบ 56-60 ดวง จัดอยู่อันดับ Platinum3
สะสมหัวใจวิเศษครบ 61-65 ดวง จัดอยู่อันดับ Diamon1
สะสมหัวใจวิเศษครบ 66-70 ดวง จัดอยู่อันดับ Diamon2
สะสมหัวใจวิเศษครบ 71-75 ดวง จัดอยู่อันดับ Diamon3
สะสมหัวใจวิเศษครบ 76-80 ดวง จัดอยู่อันดับ Conqueror1
สะสมหัวใจวิเศษครบ 81-85 ดวง จัดอยู่อันดับ Conqueror2
สะสมหัวใจวิเศษครบ 86-100 ดวง จัดอยู่อันดับ Conqueror3

Rare Item ที่นักเรียนจะได้รับจากการไต่ Rank
เมื่อนักเรียนคนใดสะสมหัวใจวิเศษและไต่ Rank ไปอยู่ที่ Gold1 ได้สำเร็จ
นักเรียนจะได้รับ Rare Item Angel Card หรือการ์ดนางฟ้ามาครอบครอง
ซึ่งพลังและอานุภาพของการ์ดใบนี้สามารถยับยังพลังมหากาลีได้ 1 ครั้ง
และสามารถหงายการ์ดได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือเพื่อส่วนรวมทั้งห้องก็ได้

มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง…..
นักเรียนชายคนหนึ่งได้ทำประตูห้องน้ำชำรุด
แล้วรีบมาสารภาพกับคุณครูพร้อมกับรีบหงาย Angle Card ทันที
เพราะกลัวว่าครูโก้จะกลายเป็น ‘มหากาลี’ และดุเอา
ด้วยอานุภาพของการ์ดใบนี้ทำให้คุณครูพูดกับเด็กชายคนนั้นด้วยคำพูดที่อ่อนโยน และสีหน้าที่ยิ้มแย้มแต่แฝงคุณธรรมเรื่องการใช้และรักษาของส่วนรวมไปไปโดยปริยาย

ตามจริงแล้วนั้นการ์ดนางฟ้าเป็นเพียงกุศโลบาย
ที่จะทำให้นักเรียนกล้าทำกล้ารับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

ครูโก้เชื่อว่าคำพูดนั้นสามารถให้ได้ทั้งกำลังใจ
และคำพูดนั้นก็สามารถทำให้กำลังใจบั่นทอนลงได้เช่นกัน
ดังนั้นเราจงใช้แต่คำพูดเชิงบวก เสริมแรงทางบวกให้มาก
เพื่อที่จะสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ครู โก้
สันธาน จันทะมุด
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2