สร้างพลังนักเรียนทุนสายอาชีพ​ เดิมพันสร้างโอกาสให้น้องๆในอนาคต

สร้างพลังนักเรียนทุนสายอาชีพ​ เดิมพันสร้างโอกาสให้น้องๆในอนาคต

กองทุนพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ยังตระเวนพบปะนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง พร้อมพูดคุยในหัวข้อ “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคตกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมาระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 2562

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับทุนจาก กสศ. ปีหนึ่งประมาณ​ 1,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 % ของนักเรียนที่มีฐานทางบ้านลำบาก​ โดยกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มแรกที่ได้รับทุน ​โดยทาง กสศ.อยากให้มีนักเรียนที่ได้รับทุนรุ่นที่ ​2 3 4 เพื่อช่วยรุ่น​น้องๆ เพื่อนๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่นักเรียนซึ่งได้รับทุนแล้วจะเรียนให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของนักเรียนคนนั้นเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันไปถึงรุ่นน้องที่จะได้ทุนในอนาคต เพราะหากนักเรียนที่ได้ทุน 1,000 คน เรียนไม่จบ 200 คน ผู้ที่ให้ทุนเขาก็ไม่อยากให้ต่อเพราะรุ่นหนึ่งทำไว้ไม่ดี ดังนั้นการเรียนของนักเรียนรุ่นหนึ่งจึงเป็นเดิมพันที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวเองแต่เกี่ยวพันไปถึงอนาคตของรุ่นน้องที่จะเสียโอกาสหรือไม่อีกด้วย

นพ.สุภภร กล่าวว่า ในอนาคตเมื่อเรียนจบและไปสมัครงานนายจ้างจะดูจากหนึ่งผลการเรียนซึ่งเกรดเฉลี่ยไม่ได้บอกแค่ว่าคนนั้นฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่บอกว่าเขามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน สองพอร์ตผลงานที่เคยทำมา สามการสัมภาษณ์ที่เขาจะดูว่าเรามีความคิดอะไร ซึ่งเราจะต้องฝึกคิดฝึกพูดซึ่งกิจกรรมวันนี้จะช่วยให้เราได้คิดเป็นซึ่งหลายเรื่องไม่มีผิดไม่มีถูก

ทั้งนี้ คำว่าทุนนวัตกรรมสายอาชีพ​ หากพิจารณาคำว่านวัตกรรมคือการที่อย่าให้เหมือนเดิมอย่างน้อยสองอย่างเราไปเรียนวิชามีอนาคต โดยวิธีที่ไม่เหมือนเขาเรียนกันเดิม จากเดิมที่เรียนโดยท่อง วิธีใหม่คือคิดเยอะ และต้องมีความกระตือรือร้นดูแลกันมากกว่าคนที่ไม่ได้มาจากครอบครัวยากลำบาก

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2