รู้จริง เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ ทีมเวิร์ค นักศึกษาทุนกสศ.ออกแบบคุณลักษณะบวก ๆ +++ของตัวเอง

รู้จริง เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ ทีมเวิร์ค นักศึกษาทุนกสศ.ออกแบบคุณลักษณะบวก ๆ +++ของตัวเอง

จบวันแรกไปอย่างอบอุ่นแถมรอยยิ้มกว้าง ๆ สำหรับกิจกรรม Team Building สร้างเครือข่ายเพื่อนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 1 ในเวทีของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เสียงหัวเราะที่เกิดจากความเข้าอกเข้าใจ การแบ่งปันความฝันซึ่งกันและกัน นี่คือเครือข่ายของเพื่อนที่จะเรียนจบไปด้วยกัน

ทุกคนยังช่วยกันแชร์และออกแบบคุณลักษณะแบบบวก ๆ+++ ของนักศึกษาทุนที่พวกเขาและเธอบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโอกาสดี ๆ ที่ความฝันได้ถูกเติมเต็ม

และ 3 คุณลักษณะ+++ ที่ต่างบอกว่าจะต้องเป็น ต้องทำให้ได้ก็คือ
1.รู้จริง เชี่ยวชาญมีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน
2.มีความคิดสร้างสรรค์
3.เก่งทำงานเป็นทีม

กิจกรรมวันนี้ยังดึงเป้าหมายและความรู้สึกภายในใจออกมา จนทำให้เราพบว่าทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นเหมือนกันคือ จะตั้งใจเรียนให้จบ เพื่อดูแลพ่อแม่ให้ได้ และไม่ลืมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันโอกาสดีให้กับคนอื่น

สิ่งเหล่านี้ยืนยันคุณค่าภายในของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง พลังคนหนุ่มสาวที่จะเป็นอนาคตของประเทศ

*******พวกคุณคือความภาคภูมิใจของเรา******