รู้จริง เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ ทีมเวิร์ค นักศึกษาทุนกสศ.ออกแบบคุณลักษณะบวก ๆ +++ของตัวเอง

รู้จริง เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ ทีมเวิร์ค นักศึกษาทุนกสศ.ออกแบบคุณลักษณะบวก ๆ +++ของตัวเอง

จบวันแรกไปอย่างอบอุ่นแถมรอยยิ้มกว้าง ๆ สำหรับกิจกรรม Team Building สร้างเครือข่ายเพื่อนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 1 ในเวทีของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เสียงหัวเราะที่เกิดจากความเข้าอกเข้าใจ การแบ่งปันความฝันซึ่งกันและกัน นี่คือเครือข่ายของเพื่อนที่จะเรียนจบไปด้วยกัน

ทุกคนยังช่วยกันแชร์และออกแบบคุณลักษณะแบบบวก ๆ+++ ของนักศึกษาทุนที่พวกเขาและเธอบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโอกาสดี ๆ ที่ความฝันได้ถูกเติมเต็ม

และ 3 คุณลักษณะ+++ ที่ต่างบอกว่าจะต้องเป็น ต้องทำให้ได้ก็คือ
1.รู้จริง เชี่ยวชาญมีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน
2.มีความคิดสร้างสรรค์
3.เก่งทำงานเป็นทีม

กิจกรรมวันนี้ยังดึงเป้าหมายและความรู้สึกภายในใจออกมา จนทำให้เราพบว่าทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นเหมือนกันคือ จะตั้งใจเรียนให้จบ เพื่อดูแลพ่อแม่ให้ได้ และไม่ลืมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันโอกาสดีให้กับคนอื่น

สิ่งเหล่านี้ยืนยันคุณค่าภายในของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง พลังคนหนุ่มสาวที่จะเป็นอนาคตของประเทศ

*******พวกคุณคือความภาคภูมิใจของเรา******

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2