ปลุกพลังของนักเปลี่ยนแปลง

ปลุกพลังของนักเปลี่ยนแปลง

“ปลุกพลัง!”เสียงจากน้องๆ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นแรกจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 176 ชีวิต ดังพร้อมกัน เพื่อประกาศเจตนารมย์ชัดเจนในการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคชุมชนอุทัยธานี ในช่วงสุดสัปดาห์นี้( 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2562) นี่คือช่วงเวลาของการแบ่งปัน เรียนรู้ จากเพื่อนถึงเพื่อน จากครูอาจารย์ กิจกรรมปลุกแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญ 

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ย้ำกับน้องๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 176 ชีวิต ว่า ทุนที่แต่ละคนได้รับมีเป้าหมายหลักเพื่อปฏิรูปประเทศ และให้โอกาสทุกคนได้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ความต้องการและความจำเป็นต่อท้องถิ่น

“เมื่อเรียนจบต้องมีงานทำ นั่นคือความคาดหวังของทุนที่หวังอีกว่า จะกลายเป็นจุดพลิกผันครั้งสำคัญในทางที่ดีขึ้นของทุกคน ซึ่งกำลังเรียนภายใต้ระบบการติดตามดูแลที่วิทยาลัย ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน และแม้กระทั่ง นักศึกษา ช่วยกันใช้เป็นแนวทางในการประคับประคองการเรียนของทุกๆ คน ให้ประสบผลสำเร็จโดยดี ไปจนถึงเส้นทางสู่การมีงานทำที่รออยู่ในอนาคต” นายสุทินกล่าว

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า ขอให้นักเรียนทุนทุกคนเรียนจบการศึกษา และตระหนักว่า แต่ละคนคือ ผู้เปลี่ยนแปลง ที่จะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นผู้ถูกเลือก ที่มีเพื่อนๆ อีกกว่าสองพันคนที่จะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคน ให้เรียนจบออกไปประกอบอาชีพ มีงานทำ มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน สิ่งที่ทุกคนกำลังเรียนรู้ คือ ทักษะในศตวรรษที่ 21เป็นการเรียนการสอนที่เท่าทันโลกสมัยใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา

“เราจึงกำลังอยู่ในโลกที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลา แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว ต้องเรียนรู้ตลอดไปเพื่อรับมือกับชีวิต การงาน ที่เปลี่ยนแปลงจนไม่มีใครรู้ได้ว่า ชีวิตข้างหน้าจะต้องพบเจอกับสถานการณ์การทำงานซึ่งจะถูกเทคโนโลยีแย่งงานในอนาคตหรือไม่ แต่นั่น ควรจะเป็นข้อจำกัดที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ ที่กำลังจะเป็นกำลังแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงทุกคนที่มีพลังเปลี่ยนแปลงอนาคตอยู่ในมือ” นพ.สุภกรย้ำกับนักเรียนทุนฯ