ปลุกพลังในตัวเด็ก เตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน ผ่านโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ปลุกพลังในตัวเด็ก เตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน ผ่านโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

“ได้รู้คุณค่าของการใช้เงิน ต้องแบ่งส่วนในการใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 20 % แรก สำหรับเก็บออม 20 % เตรียมพร้อมเหตฉุกเฉิน และอีก 20 % ให้รางวัลกับตัวเอง”
นี้เป็นคำพูดส่วนหนึ่งของ น้องเบนซ์ กัญญารัตน์ ไชยแสง ชั้น ปวส.1 นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเตรียมขยายโอกาสการเรียนสายอาชีพ

กิจกรรมเวที ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต’ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ มีเด็กเข้าร่วมมากกว่า 180 ชีวิต แม้ทุกคนจะมาจากต่างสถานที่ แต่กลับไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กฝึกฝนการใช้ชีวิตในภายภาคหน้าเมื่อต้องอยู่ในสังคม

“ตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานร่วมกันคนอื่นสักเท่าไหร่ แต่การมาทำกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกว่ามันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มันเปิดโลก เพราะว่าการทำงานมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อสักเท่าไหร่ ผมคิดมาตลอดว่าการทำงานมันคนเดียวมันดีกว่า เพราะว่าถ้าเราพลาด เราก็โทษเราคนเดียว เราจะไม่โทษใคร” ธีรภัทร ธิบูรณ์บุญ หนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เช่นเดียวกับ อันนา โรชาลี ซิกแลร์ นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปวช.1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนืออุดรธานี ที่เรียนรู้ และ สังเกตข้อผิดพลาดจากสิ่งแวดล้อม มาปรับใช้ในการทำกิจกรรม จนประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

“เราก็ต้องดูเพื่อนกลุ่มแรกๆ ว่าเขาจะทำอะไรยังไงก็แล้วค่อยมาปรับใช้กับกลุ่มของเรา ก็คือจากที่เห็นเมื่อวานชิ้นงาน อาจจะไม่สำเร็จแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทุกกลุ่มในการทำงานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครทำอะไรบ้าง ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดแต่ละกลุ่มก็ช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดได้ช่วยกันได้ มีความสามัคคี ไม่ทำคนเดียว หนูว่ากิจกรรมเมื่อวานจะสำเร็จไม่ได้เลย ทุกคนต่างร่วมใจกัน”

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กทุกคนเห็นของความสำคัญของการใช้ชีวิต มองเห็น และเข้าใจ ถึงศัยกภาพของตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยทำงาน เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะปลุกพลัง และสร้างโอกาสในอนาคตให้กับเด็กเหล่านี้เดินไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งเป้าไว้