‘ประชุมผู้ปกครองที่เป็นมากกว่าการนั่งฟัง’ Teacher Story ‘ครูทิว ธนวรรธน์’

‘ประชุมผู้ปกครองที่เป็นมากกว่าการนั่งฟัง’ Teacher Story ‘ครูทิว ธนวรรธน์’

นอกจากชี้แจงเอกสารมากมายก่ายกอง พร้อมคะแนนระหว่างภาคและคะแนนพฤติกรรมนักเรียนแล้ว
ก็ชั่งใจอยู่นาน เพราะกลัวผู้ปกครองจะรีบกลับ จะไม่ให้ความร่วมมือ
สุดท้ายรวบรวมความกล้า
.
“ผู้ปกครองทุกท่าน ยืนขึ้นครับ…..
แล้วจับคู่กัน ผมให้เวลา ๒ นาที
๑. ทำความรู้จักกัน
๒. บอกปัญหาการเลี้ยงลูกมา ๑ ข้อ
๓. บอกวิธีแก้ไขปัญหาคร่าวๆ
พร้อม… เริ่มครับ”
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนคู่ หมุนเวียนกันไป
ภาพที่เห็นคือ ผู้ปกครองได้รู้จักกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนปัญหาเสนอแนะวิธีการกัน
“และกิจกรรมอีกกิจกรรมครับ ด้านนี้ท่านจะเห็นข้อความ ‘เห็นด้วย’ และอีกด้านหนึ่งคือ ‘ไม่เห็นด้วย’หากผมพูดประเด็นใดขึ้นมา
ให้ผู้ปกครองเลือก ‘จุดยืน’ ของท่าน หากท่านไม่แน่ใจ ตัดสินใจไม่ได้ เชิญด้านหลังห้องครับ”หลังจากนั้นก็หยิบยกประเด็นเช่น
“ฉันคิดว่าควรลงโทษด้วยการตีได้”
“ฉันคิดว่าพ่อแม่ควรคุยเรื่องเพศกับเด็กตรงๆ รวมถึงการป้องกัน”
“ฉันคิดว่ามือถือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็ก”
“ฉันว่าเด็กควรตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง
ฯลฯแล้วให้แต่ละกลุ่มทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือแม้แต่ไม่แน่ใจ ได้แสดงความคิดเห็น และฟังกันและกันผลที่ออกมาเกินคาด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างดี บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง

สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากบอกคือ
ลูกลูกเรียนรู้ที่จะเติบโต
พ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ในการเป็นพ่อเป็นแม่และเติบโตไปพร้อมกับเขาเช่นเดียวกัน
เราเลือกทำแบบไหนเลี้ยงดูเขาแบบไหน เค้าก็จะเป็นแบบนั้น
หลายคนอาจจะคิดว่าตนเองเจอปัญหากับการเลี้ยงลูกและหาทางออกไม่ได้
จริงๆก็มีผู้ปกครองอีกเยอะแยะมากมายที่พบเจอปัญหาเดียวกันกับเด็กในวัยเดียวกัน
หากผู้ปกครองร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
ผลดีย่อมเกิดกับนักเรียน
กับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของนักเรียนเช่นเดียวกัน
หากพ่อแม่ คอยแต่ดุด่าว่ากล่าว บนพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียน
แต่ไม่เคยแนะนำ ส่งเสริม ชื่นชมพวกเขาเลย
นักเรียนก็คงจะเหมือนนกตัวน้อยน้อยที่ถูกพายุกระหน่ำ ไม่กล้าที่จะบิน บางครั้งก็ไม่มีต้นไม้ให้หลบภัย
แต่หากเราเปลี่ยนการเลี้ยงดูของเราให้เป็นพลังบวก
เป็นลม ใต้ปีกที่จะทำให้เขาได้บินสูงขึ้นไปคงจะดีกว่า
จะเปลี่ยนแปลงลูก พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
หากเราต้องการผลลัพธ์ที่ต่างออกไป
วิธีการที่เราใช้ก็จะต้องต่างออกไปเช่นเดียวกัน

ขอให้เลี้ยงดูเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีความคิดมีความรู้สึก ใส่ใจเขาให้ความรักความอบอุ่น
อย่าเลี้ยงเหมือนไก่ในเล้า ที่เช้าเรามาเทอาหารแล้วก็คอยนับเก็บไข่อย่างเดียว

#ครูทิวผู้ยังไม่มีลูก

Matthayom 3/5 Classroom meeting.
Beyond agenda that I was given from the school, about formative assessment result, and Behavior points, I want to do something but I afraid that parents wouldn’t go along with me.

Finally, I was encouraged, and then starting…..
“Stand up, please.
Matching in pair,
… to know each other
… then tell one of parenting problem and your solution. In 2 minutes.
Then swap!
I have seen parents know each other more and more, And they exchanged their opinions about their problem.

And I have one more activity, I would like to present you this site is the word ‘agree’ and another is the word ‘disagree’.

If I say any issue, please choose your ‘stand’.
If you agree please stand at this site, if you disagree please stand at that site, but if you are not sure. Please go to the back.

Then I talked about some issues,
“We should have punishment like hitting “
“We need to talk about sex with children”
“ Mobile phone is an obstacle of studying”
“Children should choose their own way”
etc.
The result is over my expectation.
Every Stan express their own reasons and deep listening to others. It’s a funny and friendly atmosphere.

I want to tell them that every child is learning to grow. Also their parents have to learn and grow with them.

insทิว ธนวรรธน์ สุวรรณปาล (Tanawat Suwannapan)

insKru Teacher Story
รวบรวมเรื่องเล่า สร้างแรงบันดาลใจ ใครๆก็มาอยู่บนเพจ insKru ได้ ใครเจอเรื่องราวอะไรอยากส่งมอบให้แก่เพื่อนครูคนอื่น อย่าลืม Tag เพจ insKru ไปอ่านน้า????
#teacherstory #inskru #กสศกสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2