ประคองตน รู้เท่าทัน เตรียมใจให้พร้อม สร้างภูมิต้านทานรับความเปลี่ยนแปลง

ประคองตน รู้เท่าทัน เตรียมใจให้พร้อม สร้างภูมิต้านทานรับความเปลี่ยนแปลง

ผ่านไปอีกครั้ง​สำหรับงาน​ ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ เวทีที่ 8 ซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสองวันที่นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในพื้นที่ภาคใต้ได้มาพบปะ ทำกิจกรรม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรหลายท่าน เพื่อนำกลับไปเป็นแรงบันดาลใจในการปลุกพลังให้ตนเอง

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้กล่าวกับน้องๆ ทุนนวัตกรรมฯ ว่า สองสิ่งสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทุนทุกคนได้ทบทวนคือ การประคองตัวในการเรียนให้ไปถึงปลายทางความสำเร็จ โดยเฉพาะเด็กทุนชั้น ปวช.1 ที่ต้องเดินบนเส้นทางการศึกษาอีก 5 ปี ดังนั้นต้องดูแลตนเอง และช่วยเหลือกันในหมู่เพื่อนๆ หากมีปัญหาที่เหนือบ่ากว่าแรงขอให้คิดเสมอว่ายังมีครูที่คอยอยู่เบื้องหลัง

อีกประการหนึ่งคือเป้าหมายในการหางานทำในอนาคต ซึ่งนักศึกษาทุนระดับชั้น ปวส. ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก่อนจะเริ่มฝึกงานในปีถัดไป ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับความฝัน ทุ่มเทเวลาวางแผนเป็นลำดับขั้น เพื่อทำให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ สำหรับนักศึกษาทุนในสาขาการท่องเที่ยว ควรให้เวลาและความสำคัญกับการฝึกตนเองให้มี ‘หัวใจบริการ’ หรือ Service mind คือความละเอียดอ่อนในการให้บริการลูกค้า ซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเขาต้องการอะไร แต่เราต้องสามารถอ่านเข้าไปถึงสิ่งที่เขาต้องการแต่ไม่ได้พูดออกมาได้ สิ่งเหล่านี้ไม่อาจฝึกได้ในวันสองวัน แต่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะขัดเกลา ดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ฝึกกับเพื่อน กับอาจารย์ ครอบครัว หรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ปลูกฝังให้ตัวเองรู้จักการมอบความรัก ความเข้าใจ ความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทำได้ นั่นจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆ กลับคืนมา และจะเป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต

“คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกมาทำงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ต้องรับรู้และเตรียมตัวรับการเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ ตลอดช่วงชีวิตอาจต้องเปลี่ยนงานหรืออาชีพหลายครั้ง ขณะที่ในด้านดีคือองค์ความรู้ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงยังมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้ทุกคนพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งเทคโนโลยีเหล่านั้นยังได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกคนต้องเตือนตัวเองว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นยังไม่จบ แต่เวทีที่จะวัดความสามารถของเราจริงๆ นั่นคือชีวิตในภายภาคหน้าหลังจบการศึกษา ซึ่งตรงนั้นยังมีความรู้อีกมากมายที่ครูยังไม่ได้สอนรอเราอยู่” นพ.สุภกรกล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2