ประคองตน รู้เท่าทัน เตรียมใจให้พร้อม สร้างภูมิต้านทานรับความเปลี่ยนแปลง

ประคองตน รู้เท่าทัน เตรียมใจให้พร้อม สร้างภูมิต้านทานรับความเปลี่ยนแปลง

ผ่านไปอีกครั้ง​สำหรับงาน​ ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ เวทีที่ 8 ซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสองวันที่นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในพื้นที่ภาคใต้ได้มาพบปะ ทำกิจกรรม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรหลายท่าน เพื่อนำกลับไปเป็นแรงบันดาลใจในการปลุกพลังให้ตนเอง

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้กล่าวกับน้องๆ ทุนนวัตกรรมฯ ว่า สองสิ่งสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทุนทุกคนได้ทบทวนคือ การประคองตัวในการเรียนให้ไปถึงปลายทางความสำเร็จ โดยเฉพาะเด็กทุนชั้น ปวช.1 ที่ต้องเดินบนเส้นทางการศึกษาอีก 5 ปี ดังนั้นต้องดูแลตนเอง และช่วยเหลือกันในหมู่เพื่อนๆ หากมีปัญหาที่เหนือบ่ากว่าแรงขอให้คิดเสมอว่ายังมีครูที่คอยอยู่เบื้องหลัง

อีกประการหนึ่งคือเป้าหมายในการหางานทำในอนาคต ซึ่งนักศึกษาทุนระดับชั้น ปวส. ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก่อนจะเริ่มฝึกงานในปีถัดไป ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับความฝัน ทุ่มเทเวลาวางแผนเป็นลำดับขั้น เพื่อทำให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ สำหรับนักศึกษาทุนในสาขาการท่องเที่ยว ควรให้เวลาและความสำคัญกับการฝึกตนเองให้มี ‘หัวใจบริการ’ หรือ Service mind คือความละเอียดอ่อนในการให้บริการลูกค้า ซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเขาต้องการอะไร แต่เราต้องสามารถอ่านเข้าไปถึงสิ่งที่เขาต้องการแต่ไม่ได้พูดออกมาได้ สิ่งเหล่านี้ไม่อาจฝึกได้ในวันสองวัน แต่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะขัดเกลา ดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ฝึกกับเพื่อน กับอาจารย์ ครอบครัว หรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ปลูกฝังให้ตัวเองรู้จักการมอบความรัก ความเข้าใจ ความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทำได้ นั่นจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆ กลับคืนมา และจะเป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต

“คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกมาทำงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ต้องรับรู้และเตรียมตัวรับการเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ ตลอดช่วงชีวิตอาจต้องเปลี่ยนงานหรืออาชีพหลายครั้ง ขณะที่ในด้านดีคือองค์ความรู้ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงยังมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้ทุกคนพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งเทคโนโลยีเหล่านั้นยังได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกคนต้องเตือนตัวเองว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นยังไม่จบ แต่เวทีที่จะวัดความสามารถของเราจริงๆ นั่นคือชีวิตในภายภาคหน้าหลังจบการศึกษา ซึ่งตรงนั้นยังมีความรู้อีกมากมายที่ครูยังไม่ได้สอนรอเราอยู่” นพ.สุภกรกล่าว