นวัตกรรมการเรียนรู้ Black Box

นวัตกรรมการเรียนรู้ Black Box

ชุดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือ Black Box ถือเป็นการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีพ เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ยังดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลาที่โรงเรียนบางแห่งต้องปิดลงชั่วคราว โดยชุดการเรียนรู้ในกล่องดำได้รับการออกแบบให้เป็นบทเรียนในลักษณะ ‘ออฟไลน์’ ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก