โอกาสทางการศึกษาที่ไม่ได้ให้แค่ทุน

โอกาสทางการศึกษาที่ไม่ได้ให้แค่ทุน

โอกาสและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ไม่ได้มีแค่เรื่องการให้ทุนการศึกษาเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งระบบให้สอดคล้องกับโลกของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง วิทยาลัยเทคนิคลำพูนปรับตัวอย่างไรในโลกยุค 4.0?