จุดเริ่มต้นของรอยยิ้มระหว่างมื้อเช้าโรงเรียนบ้านท่าลาด

จุดเริ่มต้นของรอยยิ้มระหว่างมื้อเช้าโรงเรียนบ้านท่าลาด

“ก่อนหน้านี้เรารู้มาว่า เด็กหลายคนมาเรียนโดยไม่ได้กินอาหารเช้า ทางโรงเรียนคิดกันว่า จะดีแค่ไหนนะ ถ้าเราหางบประมาณมาจัดสรรเรื่องนี้ได้ แล้วรอยยิ้ม สายตาแห่งความสุขและความกระปรี้กระเปร่าของเด็กๆ ก็กลายเป็นผลลัพธ์ที่เราอยากได้ที่สุด”

วลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สะท้อนให้ฟังหลังจากที่ริเริ่มโครงการอาหารเช้าของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดเล่าย้อนจุดเริ่มต้นของแนวคิดโครงการอาหารเช้าขึ้นในโรงเรียน หลังจากได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และริเริ่มโครงการนี้ขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ใช้เงินอุดหนุนริเริ่มโครงการด้านพัฒนาทักษะอาชีพไปแล้วระยะหนึ่ง เรื่องอาหารเช้า ทางโรงเรียนดำเนินการนำร่องมาได้เพียง 10 วันเท่านั้น

“โรงเรียนของเรา มีเด็กส่วนหนึ่งอาศัยอยู่บนเกาะกุดหิน ซึ่งอยู่ในเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เด็กกลุ่มนี้ ต้องเดินทางข้ามจังหวัด เดินทางมาเรียนทางเรือ ที่โรงเรียนบ้านท่าลาด จ.หนองบัวลำภู ต้องออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ แน่ใจได้เลยว่าพวกเขา ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาเรียน ก็เลยคุยกับครูว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะจัดเตรียมอาหารเช้าที่ประกอบขึ้นง่ายๆ อย่างข้าวต้มเพื่อเป็นอาหารเช้าให้กับเด็กกลุ่มนี้ วางงบประมาณไว้ หม้อละประมาณ 400 บาทต่อวันแต่ได้กินเกือบทั้งโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เป็นนักเรียนชาย 108 คน นักเรียนหญิง 105 คน” ผอ.วลักขณาเล่าถึงรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด ระบุด้วยว่า โดยส่วนตัวกำลังมีแนวคิดว่า ในอนาคตโรงเรียนจะตั้งกองทุนอาหารเช้าขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้มีข้าวเช้ากินกันทุกวัน ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินทุนจาก กสศ.มาตั้งต้นให้เราก่อน ก็ไม่สามารถกล้าคิดทำได้อาหารเช้าสำหรับเด็กได้ เพราะเราไม่มีงบประมาณอะไรเลย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนชายขอบ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ ไม่ได้มีฐานะอะไรมากนัก เงินทุนจากสศ.ที่ให้เด็กนักเรียนทุนเสมอภาคนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกเฉพาะเด็กกลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียว แต่ยังแผ่ขยายไปถึงเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอีกด้วย

ส่วนเรื่องอาหารเช้าทางโรงเรียนพยายามตั้งใจสลับเมนูบ้างเช่นข้าวต้ม ขยับเป็นข้าวเปียกเส้น เป็นต้น โรงเรียนหวังแค่ให้ทุกเช้าของเด็กที่มาโรงเรียนกระปรี้กระเปร่าเพิ่มมากขึ้น กระตือรือร้น โรงเรียนเลยตัดสินใจกันงบช่วงปลายเทอมไว้ให้เด็กได้มีอาหารเช้าไว้รับประรับทาน ถึงงบไม่มีก็ต้องหามาให้ได้ ยอมรับเลยว่าเรื่องอาหารเช้าเด็กนักเรียนมีความจำเป็นมาก ส่วนใหญ่เด็กในโรงเรียนชอบกินข้าวเหนียวกัน และมื้ออาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กอาจเป็นมื้อกลางวันที่โรงเรียน

ในภาคการศึกษาหน้านี้ โรงเรียนก็ต้องหางบประมาณมาไว้สำหรับอาหารเช้าเด็กๆ เช่นกัน และแจ้งเด็กๆ ว่าจะได้กินข้าวเช้ากันทุกวันตั้งแต่งวันจันทร์-วันศุกร์ เด็กนักเรียนคงมีความสุขและกระตือรือร้นที่จะมาโรงเรียนกันมากขึ้น ทั้งนี้หากภาคเอกชนต้องการบริจาคทางโรงเรียนยินดีน้อมรับ อย่างเช่นบริจาคข้าว โรงเรียนก็จะทุ่นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลง ทางโรงเรียนอาจเสริมแค่เรื่องผักเรื่องหมู แค่นี้ก็กินได้ทั้งโรงเรียน” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด กล่าวทิ้งท้าย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2